Det där tugget om att kvinnan ska täcka sig ordentligt, helst av allt inte gå ut och att det är hon som frestar männen och så vidare har vi tröttnat på för länge sedan. Men diskussion och utbildning kring relationer mellan könen är ju en viktig fråga. Nu har vi fått tips om en artikel som vi tyckte var så bra att vi vill tipsa vidare. Den tar upp exempel på hur Profeten själv, fred över Honom, hanterade olika situationer.  Läs den! Gender relations in the Prophet’s society

 

Let us move beyond placing the blame on women. Let us actually follow the Prophetic way in which each individual takes responsibility for his or her own actions without unnecessarily blaming others for simply existing.