Glädjande nyheter i Svenska Dagbladet: P4 blev inte fällda för att ha kallat SD för ett främlingsfientligt parti, eftersom Granskningsnämnden inte bedömde att uttalandet strider mot krav på saklighet och opartiskhet. Så bra då. SD är självklart inte lika nöjda och kallade beslutet för horribelt. Martyrkoftan åker på ännu en gång. Tänker på den gamla tesen att man kan lura många en gång, några flera gånger men man kan inte lura alla varje gång. Vi håller tummarna för SD ut ur Riksdagen 2014, då de nu även har motbevisats av en stor OECD-undersökning om den vanliga lögnen att invandringen gör landet fattigare, vilket  inte stämmer.

Nämnden pekar på att partiet säger att man har en ”nationalistisk grundsyn” och att nationalismen är en ”central del av partiets politik”. Partiet förespråkar också en ”gemensam nationell och kulturell identitet bland fyra femtedelar av befolkningen” och tycker att det ”är uppenbart att vissa kulturer är bättre än andra”.
Andra citat som lyfts fram är att SD förespråkar en ”begränsad invandring, i synnerhet från länder där kulturen och värdegrunden starkt avviker ifrån den svenska” och att man är ”starka motståndare till mångkulturalismen som politisk idé och samhällssystem”.