Girighet

Girighet

Varför är man så fokuserad på att ha mer hela tiden? Och många verkar inte ens reflektera på att det är så. Man gläds över en gåva i ena stunden och i andra stunden känns den lika meningslös som alla andra saker. Hur vore det om vi strävade efter det motsatta? Att ha...